Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


as (แอ็ส) pro. adv. pre. con.
1. ดังที่, ขณะที่, ขณะเมื่อเป็น, ในฐานะที่เป็น, เป็น, ฉันใด, เช่น, อย่าง, เช่นเดียวกับ, เหมือน, เท่า, ราวกับ, ตาม, ตามที่
2. ด้วยเหตุที่, เพราะ
3. ถึงกับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน