Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


arrest (แอะเรซท-) n. vt.
1. เหนี่ยวรั้ง, แกร็น, งัน, ทำให้ชะงัก, กั้น, ยับยั้ง
2. จับ, จับกุม, จับกักขัง, เกาะตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน