Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


array (แอะเร-) n. vt.
1. ขบวน, ทิว, แถว, สายอากาศซ้อนสำหรับรับคลื่นจากระยะไกล, นำมาเข้าแถว, นำมาเรียง, นำมาลำดับ, แต่งกาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน