Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


arrangement (แอะเรนจ-เม็นท) n.
1. จัดไว้เป็นพวกๆ, จัด, จัดให้เรียบร้อย, จัดการ, เตรียมการ, เตรียม, ตกลง, กำหนด, กะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน