Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ark (อาค) n.
1. เรือที่ในคัมภีร์พระคริสต์กล่าวว่า Noah ได้สร้างขึ้นสำหรับบรรทุกครอบครัว สัตว์ ต้นไม้ หนีน้ำ, ที่อาศัยหนีภัย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน