Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


aristocracy (แอริซทอค-ระซิ) n.
1. พวกคนชั้นสูง, มีสกุลรุนชาติ, ของคนชั้นสูง, ให้ประโยชน์แก่คนชั้นสูง, ปกครองโดยชนชั้นสูง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน