Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


argentine (อา-เจ็นไทน) n. adj.
1. เป็นเงิน, เหมือนเงิน, ซึ่งเกี่ยวกับประเทศอาร์เจนตินา, ชาวอาร์เจนตินา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน