Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


area (แอ-เรียะ) n.
1. พื้นห้องโรงละคร โบสถ์, ช่องริมถนนที่ขุดลงไปเพื่อให้แสงแก่ห้องใต้ถุนบ้าน, เนื้อที่, พื้นที่, ขอบเขต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน