Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ardor
1. (รัก) อย่างแรงกล้า, (นัยน์ตา) แวววาม, เร่าร้อน, (ความมุ่งหวัง) อย่างรุนแรง, ความกระตือรือร้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน