Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


arboreal (อาโบ-เรียล)
1. เกี่ยวกับต้นไม้, เหมือนต้นไม้, อาศัยต้นไม้, ปกคลุมไปด้วยต้นไม้, ร่มเย็นไปด้วยต้นไม้, แผ่กิ่งก้านสาขา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน