Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


aquatic (อัคแวท-อิค) adj.
1. ในน้ำหรือที่เกี่ยวกับน้ำ, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน