Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


apron (เอ-พรัน) n.
1. เผ้ากันเปื้อนที่คาดอยู่ที่เอว, กะบัง
2. ลานจอดเครื่องบิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน