Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


approximate (แอ็พรอค-ซิเมท) adj. vt. vi.
1. เป็นจำนวนเกือบ, ราว, ประมาณ, คร่าวๆ, เกือบจะนับได้ว่า, จัดให้ใกล้เคียง, ทำให้คล้าย, คล้าย
2. ประมาณ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน