Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


appendices (แอ็พเพน-ดิซีส) p.
1. ส่วนที่ติ่งออกมา, ส่วนต่อท้าย, ภาคผนวกของหนังสือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน