Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


appearance (แอ็พเพีย-แร็นซ) n.
1. ปรากฏขึ้น, มีรูปร่าง, ดูเหมือน, ดูเผินๆ, สิ่งภายนอก, รูปร่างท่าทาง, ฐานะภายนอก, หน้า, เกียรติ, เห็นได้ชัด, ประจักษ์, ปรากฏแก่ตา, ปรากฏตัว, แสดงตัว, ไปหา, มา, ไป, มาถึง, แจ้ง, ท่วงที

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน