Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


apparently (แอ็พแพ-เร็นทลิ) adv.
1. ดู appear ปรากฎ, มีรูปร่าง, ดูเหมือน, ดูเผินๆ, สิ่งภายนอก, รูปร่างท่าทาง, ฐานะภายนอก, หน้า, เกียรติ, เห็นได้ชัด, ประจักษ์, แจ้ง, ปรากฏขึ้น, ปรากฏแก่ตา, ปรากฏตัว, แสดงตัว, ไปหา, มา, ไป, มาถึง, ท่วงที

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน