Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


apparel (แอ็พแพ-เร็ล) n. vt.
1. เครื่องแต่งกาย, แต่งตัว, ประดับประดา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน