Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


apostolic (แอพ็อซทอล-อิค) adj.
1. เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา, เกี่ยวกับสันตะปาปาที่กรุงโรม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน