Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


apostolic fathers
1. ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ๔ หรือ ๕ คนในศตวรรษที่สองแห่งคริสต์กาล, หนังสือที่บุคคลเหล่านี้เขียน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน