Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


apostleship (อะพอซ-'ลฌิพ)
1. ตำแหน่งหรือหน้าที่ผู้เผยแพร่ศาสนา, ตำแหน่งของสันตะปาปาที่กรุงโรม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน