Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


apostle (อะพอซ-'ล) n.
1. ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ครั้งแรกซึ่งมีจำนวน ๑๒ คน, ผู้เผยแพร่ศาสนา, ผู้เผยแพร่ลัทธิ, สาวก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน