Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


apology (อะพอล-โอะจิ) n.
1. คำแก้ตัว, คำขออภัย, ขออภัย, ลุแก่โทษตัว, เป็นเชิงขอโทษ, ออกตัว, สิ่งที่ทำขึ้นอย่างขอไปที

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน