Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


apartment house
1. ตึกใหญ่ แบ่งออกเป็นส่วนๆ สำหรับอยู่กันหลายครอบครัวถ้ามีอาหารให้รับประทานด้วย มักเรียกว่า apartment hotel

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน