Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


antonomasia (แอนโทะโนะเม-เฉียะ) n.
1. การขนานนามบุคคลโดยใช้ตำแหน่ง ลักษณะหรือนิสัยแทนชื่อตัว เช่น เรียกพ่อขุนอินทราทิตย์ว่า พระร่วง, การใช้ชื่อเฉพาะแก่บุคคลทั่วไป เช่น เรียกใครๆ ที่แต่งกลอนเก่งว่า สุนทรภู่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน