Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


antifreeze (แอน-ไทฟรีส) n.
1. ยากันน้ำแข็ง เช่น ที่ใช้ในหม้อน้ำรถยนต์ในประเทศหนาว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน