Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


anticipatory (แอ็นทีซ-อิพะโทริ) n.
1. คาด, คาดล่วงหน้าว่าจะมี, รำพึงล่วงหน้าถึง, ล่วงหน้า, ทำนาย
2. ลงมือทำการก่อน, ชิงไปเสียก่อน, ตัดบท, เร่ง(ความหายนะ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน