Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


anti-roll bar (แอน-ไทโรล บา) n.
1. ท่อนเหล็กขวางต่อกับล้อสองข้างของรถยนต์ เพื่อกันรถโคลงเวลาเลี้ยว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน