Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


anteriority (แอ็นเทียริออ-ริทิ) n.
1. ก่อน, ล่วงหน้า, ข้างหน้า, ตำแหน่งข้างหน้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน