Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


antenna (แอ็นเทน-นะ) n.
1. หนวดของสัตว์จำพวกแมลงและกุ้ง ใช้เป็นเครื่องสัมผัส, สายอากาศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน