Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


antecedent noun
1. นามที่ประโยคคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยาย เช่น คำว่า ไม้บรรทัดในประโยคว่า "เอาไม้บรรทัดที่เธอขอยืมไปมานี่"

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน