Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


antagonistic (แอนแท-โกะนีซ-ทิค) adj.
1. ความเป็นศัตรูกัน, เป็นปรปักษ์, ไม่ถูกกัน, ทำให้กลายเป็นศัตรู, ตรงข้ามกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน