Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


antagonist n.
1. ปรปักษ์, คู่ปรับ, ผู้เป็นปรปักษ์, แปลว่าผู้นับถือลัทธิ
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน