Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


annoyingly (แอ็นนอย-อิงลิ) adv.
1. รังแก, แกล้ง, ทำให้โกรธ, ทำให้เคืองระคาย, น่ารำคาญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน