Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


announcer (แอ็นเนาน-เซอะ) n.
1. พนักงานผู้บอกเรื่องราวของสถานีวิทยุกระจายเสียง, ผู้ประกาศ, ผู้ขานนาม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน