Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


announce (แอ็นเนานซ-) vt.
1. ประกาศ, แจ้ง, เปิดเผย, แสดง, ขานนาม, นำ (เข้าไปในห้องแขก)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน