Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


animatedly (แอน-อิเมทิดลิ) adv.
1. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน