Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


anger (แอง-เกอะ) n. vt. vi.
1. โทสะ, น่ากลัว, (ท้องฟ้า) ขุ่นมัว, ฉุนเฉียว, แค้น, กริ้ว, ทำให้โกรธ, โกรธ, ความโกรธ, (แผล) น่าเสียวไส้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน