Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


anarchical (แอะนา-คิแค็ล) adj.
1. สับสนอลหม่าน, ปราศจากขื่อแป, อนาธิปไตย คือ ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายและการปกครอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน