Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


anapest (แอน-อะเพ็ซท) n.
1. ฉันทลักษณ์แบบหนึ่งของชาวยุโรปจังหวะหนึ่งมีสามพยางค์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน