Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


analogous (อะแนล-โอะกัซ) adj.
1. ข้อคล้ายคลึงกัน, การเปรียบเทียบ, อุปมา, เปรียบเหมือน, อุปมาเหมือน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน