Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


analecta (แอนะเลค-ทะ) p.
1. ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่คัดจากหนังสือกวีนิพนธ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน