Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


an (แอ็น) adj.
1. อันหนึ่ง, หนึ่ง, = if ถ้า, ใช้เท่ากับ a ในเมื่อนำหน้าคำที่ตั้งต้นด้วยเสียง อ เช่น an egg, an hour, คนเดียวกัน, ตัวเดียว, อันเดียว, หนึ่งเดียวกัน, คนหนึ่ง, ตัวหนึ่ง
2. (ตัว) ละ, (คน) ละ, (วัน) ละ, an ใช้นำหน้าคำที่ตั้งต้นด้วยเสียง อ เช่น an egg, an hour นอกนั้นใช้ a, (อัน) ละ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน