Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


amuse (อัมยูส-) vt.
1. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ความขบขัน, น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, เครื่องหย่อนใจ, มหรสพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน