Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ampere (แอ็มแพ-) n.
1. ของกระแสไฟฟ้า, กำลังกระแสไฟฟ้าที่จะใช้ทำการชุบเงินได้วินาทีละ ๐.๐๐๑๑๑๘ กรัมใช้เป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้า เรียกตามนักฟิสิกส์ชาวผรั่งเศสชื่อ Ampere (อังแพ-) ๑๗๗๕-๑๘๓๖

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน