Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


alternate (ออล-เทอะนิท) adj. vt. vi.
1. สลับกัน, สลับกัน, คนละครั้ง, ผลัดกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, วันเว้นวัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน