Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


alluvial (แอ็ลยู-เฝียล) adj.
1. มีลักษณะเช่นนี้, (เหมืองแร่, แร่) ซึ่งทำให้ที่เช่นนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน