Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


allot (แอ็ลลอท-) vt.
1. แจก, จ่าย, แบ่งส่วน, ส่วนแบ่ง, ให้, (ธรรมชาติ) กำหนดให้, ส่วนที่ธรรมชาติกำหนดให้, โชค

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน