Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


alleluiah
1. คำร้องยกยอพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาคริสต์บางนิกายและศาสนายิว, โห่ฮิ้ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน