Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


allegiance (แอ็ลลี-แจ็นซ) n.
1. ความจงรักภักดี, ความสามิภักดิ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน