Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


align (อะไลน-) vt. vi.
1. อยู่ในเส้นตรง, ตั้งให้ตรง, วางแนว (เพลา)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน